Lời ngỏ

TenGoi.com là một dự án phi lợi nhuận nên chúng tôi không thu phí dịch vụ mà chỉ xin một khoản tiền ủng hộ tùy tâm để duy trì vĩnh viễn các website và tên miền cho bạn. Chúng tôi chỉ nhận tiền ủng hộ thông qua Donation.vn để khoản tiền này luôn được công khai trên trang thư cảm tạ của bạn tại YourName.donation.vn

Chân thành cảm tạ!