minorCV .com

We create your 'minorCV' using a Google docs file with the permanent domain do not need to be renewed: YourCVname.minorCV.com

Chúng tôi tạo 'docsCV' của bạn bằng một file Google docs với tên miền tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn: YourName.docsCV.com

A member of VietnamUni.com

Giới thiệu

Hiện tại có rất nhiều người trùng Họ Tên (Name) nên chúng tôi thử chuyển Họ Tên của mỗi người thành một đường link duy nhất, dễ nhớ, và luôn tồn tại vĩnh viễn giúp việc định danh được chuẩn xác cả trên văn bản giấy và trên internet.

Ví dụ: người thứ nhất tên Name đăng ký tạo tengoi.com sẽ có đường link Name.tengoi.com/11, người thứ hai trùng tên Name đăng ký sẽ có đường link Name.tengoi.com/12. Các đường link này là duy nhất và luôn tồn tại vĩnh viễn nhằm định danh một người trên thế giới phẳng. 

Tức là, khi bạn biết tên đầy đủ Họ Tên của một người (ví dụ: Nguyễn Hoài Nam) thì bạn chỉ cần gõ NguyenHoaiNam.tengoi.com thì sẽ lập tức đến trang định danh về những người trùng tên Nguyễn Hoài Nam. Sau khi tìm đúng chân dung của người bạn muốn tìm, hãy bấm vào ảnh của họ để đến trang thông tin của người đó (ví dụ: NguyenHoaiNam.tengoi.com/1 - đường link này được gọi là tengoi.com của người đó)

Tương tự như vậy cho các địa danh, thương hiệu tại pro.tengoi.com và cho các khái niệm tại mean.tengoi.com

Vì sao cần có tên gọi số thay cho tên gọi truyền thống?

Tên gọi truyền thống được sinh ra trước khi có internet vốn dùng để phân biệt giữa mọi người trong một ngôi làng nhỏ. Từ khi có internet thì 'ngôi làng' ấy có đến 8 tỉ người nên việc trùng tên là vô cùng phổ biến. Vì vậy, khi nhắc đến tên gọi của một người không nổi tiếng trên internet tức là không chỉ một ai cả vì có cả trăm người trùng tên đó. 

Do đó, để định danh chính xác tên gọi của mọi thứ thì chúng tôi thử tạo ra một loại tên gọi sốTenGoi.com nhằm số hóa mọi loại tên gọi thành một đường link ngắn gọn, dễ nhớ, duy nhất, và luôn tồn tại vĩnh viễn giúp việc định danh mọi thứ được chuẩn xác cả trên văn bản giấy và trên internet

Tentuoi.com được QuocKhi.com tạo ra từ những nhu cầu sau:

Thứ nhất, trong nền giáo dục suốt đời của thời đại mới, mỗi người cần có một website thể hiện năng lực một cách trang trọng, bảo mật, và không bị kiểm duyệt như các mạng xã hội. Đó là lý do QuocKhi.com tạo cho bạn một website YourName.tentuoi.com như một hồ sơ CV online và YourName.luocsu.com như một 'học bạ online suốt đời'. Cả hai website trên sẽ luôn tồn tại vĩnh viễn để lưu giữ bút tích của bạn cho hậu thế. 

Thứ nhì, mỗi người cần có một website để có thể nhận các danh hiệu dạng tên miền của DanhHieu.com. Đó là lý do bạn được tạo một website YourName.tentuoi.com có thể trỏ thêm các tên miền của DanhHieu.com để dùng đồng thời. 

Thứ ba, bạn không thể dùng các tên miền thông thường để tạo website viết hồi ký vì sau khi bạn qua đời tên miền đó sẽ bị thu hồi do không được gia hạn hằng năm. Vì vậy, cần có một loại tên miền và website tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn để lưu giữ vĩnh viễn bút tích của mọi người sau khi họ qua đời. Đó là lý do chúng tôi lưu giữ vĩnh viễn ba website YourName.tentuoi.com, YourName.luocsu.com, YourName.tubiet.com mà bạn không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. 

Bạn chỉ cần tài trợ một khoản tiền tùy tâm một lần duy nhất qua Donation.vn khi đăng ký vào Quockhi.com và không cần gia hạn hàng năm như các tên miền thông thường. Khoản tiền tài trợ của bạn luôn được công khai trên trang Thư cảm tạ YourName.donation.vn

Vui lòng đăng ký tạo tentuoi.com tại DangKy.tentuoi.com

Quy trình đăng ký bảo hộ

Bước 1: đăng ký bảo hộ tại Register.Ebrand.top

Bước 2: xét duyệt

Bước 3: công bố chứng nhận bảo hộ trên trang yourbrand.ebrand.top

Thu hồi quyết định bảo hộ

Bất cứ khi nào Ban thư ký nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về thương hiệu của bạn tại biểu mẫu YourBrand.thanphien.com hoặc tại Thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho ebrand.top để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho thương hiệu của bạn. Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn