pro.TenGoi.com

TenGoi.com của các địa danh và thương hiệu lớn đã được bảo hộ

Link: pro.tengoi.com

Giới thiệu

Khi một địa danh hoặc một thương hiệu được bảo hộ bởi TenGoi.com tức là:

Địa danh hoặc thương hiệu đó sẽ được nêu trên trang chủ của Brand.tengoi.com trong đó Brand là tên địa danh hoặc thương hiệu đó. Khi nhắc đến tên miền Brand.tengoi.com tức là mặc định nhắc đến địa danh hoặc thương hiệu đó. 

Ví dụ: trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn được TenGoi.com bảo hộ thương hiệu UAH nên khi nhắc đến UAH.tengoi.com tức là nhắc đến thương hiệu của trường đại học UAH.edu.vn

Địa danh hoặc thương hiệu có tên brand sẽ được cấp các tên miền danh hiệu của DanhHieu.com cho những người có website YourName.tengoi.com. 

Ví dụ: trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn được bảo hộ trên UAH.tengoi.com nên sẽ được DanhHieu.com cấp các tên miền danh hiệu UAH.danhhieu.com cho thành viên như YourName.UAH.designer.vn là tên miền danh hiệu "Nhà thiết kế UAH", YourName.UAH.student.vn là tên miền danh hiệu "Sinh viên UAH". 

Thứ ba, địa danh hoặc thương hiệu có tên Brand sẽ được cấp các Danh thiếp điện tử của Member.vn cho những người có tengoi.com. 

Ví dụ: trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn được bảo hộ trên UAH.tengoi.com nên sẽ được Member.vn cấp các thẻ thành viên UAH.member.vn như UAH.designer.vn/name (thẻ thành viên của cộng đồng các nhà thiết kế UAH.designer.vn), UAH.student.vn/name (thẻ thành viên của cộng đồng sinh viên UAH.student.vn)

Thứ tư, địa danh hoặc thương hiệu Brand sẽ được tạo các website ấn phẩm của ban Ấn Loát (AnLoat.com hoặc Publisher.vn) có tên miền phụ là Brand.

Ví dụ: trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn được bảo hộ trên UAH.tengoi.com nên sẽ được Publisher.vn tạo các website có tên miền phụ là UAH như UAH.lesson.vn, UAH.article.vn...

Khi một cá nhân hoặc tổ chức được bảo hộ nhân hiệu hoặc thương hiệu bởi Ename.vn thì họ cũng sẽ được bảo hộ bởi những tổ chức sau:

Engineer.vn - Cộng đồng kỹ sư Việt Nam

Biography.vn

History.vn

Publisher.vn / AnLoat.com

Lesson.vn

TenGoi.com

TenTuoi.com

Chúng tôi chỉ bảo hộ thương hiệu cho những tổ chức đã có nhiều người đăng ký tạo tentuoi.com và tổ chức đó có uy tín và thương hiệu BRAND đủ lớn. 

Xin lưu ý tên miền phụ BRAND là duy nhất nên nếu có nhiều tổ chức trùng thương hiệu BRAND thì một tổ chức đầu tiên được bảo hộ. 

Thương hiệu được bảo hộ bởi Ename.vn có thể chuyển nhượng cho tổ chức khác. (còn nhân hiệu Ename.vn của cá nhân thì không thể chuyển nhượng).

Một cá nhân hoặc tổ chức có thể đăng ký bảo hộ nhiều thương hiệu Ename.vn cùng lúc không giới hạn số lượng. 

Thương hiệu càng ngắn gọn, dễ nhớ, và nổi tiếng thì phí bảo hộ càng cao. Phí bảo hộ được gia hạn sau mỗi năm như cách đăng ký tên miền thông thường. 

Khi một thương hiệu được bảo hộ thương hiệu tên là BRAND thì tổ chức đó sẽ có các tên miền danh hiệu BRAND được nêu tại BRAND.danhhieu.com. Tổ chức đó cũng có thể tạo các website lưu trữ vĩnh viễn thông qua Publisher.vn với tên miền phụ là BRAND như brand.article.vn, brand.degree.vn, brand.prize.vn...

Ví dụ: trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn đã được Ename.vn bảo hộ thương hiệu UAH. Vì vậy trường đại học Kiến trúc TP HCM sẽ được tạo các website mang thương hiệu UAH như:

UAH.ename.vn - Trang chứng nhận thương hiệu UAH thuộc về trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn.

UAH.DanhHieu.com - Các tên miền danh hiệu UAH như:

Được tạo các website có tên miền phụ mang thương hiệu UAH qua Publisher.vn như:

Tên gọi đã bảo hộ cho các địa danh

Nếu một địa danh được bảo hộ tên Brand.tengoi.com thì sẽ được tạo một website thông tin về địa danh đó là Brand.ifo.vn

Tên gọi đã bảo hộ cho những danh nhân

Nếu một danh nhân nổi tiếng đã được bảo hộ nhân hiệu như (NguyenDu) thì sẽ được tạo một website NguyenDu.ifo.vn (với đuôi tên miền ifo.vn)

Tên gọi đã bảo hộ cho những khái niệm quan trọng

Nếu một khái niệm có tên gọi (ví dụ: sach.tengoi.com) thì sẽ được tạo một website sach.ifo.vn để nói về sách và book.ifo.vn bằng tiếng Anh

Đăng ký bảo hộ thương hiệu dành cho tổ chức

Bước 1: đăng ký tạo tengoi.com để tổ chức của bạn có tên gọi số là một đường link duy nhất tồn tại vĩnh viễn (ví dụ: name.tengoi.com/2). Tên gọi số này sẽ thay cho tên gọi truyền thống của tổ chức để làm chủ sở hữu thương hiệu Ename của bạn là YourBrand.ename.vn.

Bước 2: đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Register.Ename.vn 

Bước 3: xét duyệt mức độ uy tín của tổ chức

Bước 4: cấp chứng nhận bảo hộ YourBrand.ename.vn

Thu hồi quyết định bảo hộ

Bất cứ khi nào Ban thư ký nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về thương hiệu của bạn tại biểu mẫu YourBrand.thanphien.com hoặc tại Thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho ename.vn để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho thương hiệu của bạn. Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn. 

Tổ chức nào sẽ được bảo hộ thương hiệu?

Chúng tôi chỉ bảo hộ thương hiệu cho những tổ chức đã có nhiều người đăng ký tạo tentuoi.com và tổ chức đó có uy tín và thương hiệu BRAND đủ lớn. 

Xin lưu ý tên miền phụ BRAND là duy nhất nên nếu có nhiều tổ chức trùng thương hiệu BRAND thì một tổ chức đầu tiên được bảo hộ. 

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ

Thương hiệu đã bảo hộ cho các trường đại học lớn

Thương hiệu đã bảo hộ cho của các thương hiệu lớn

Thương hiệu đã bảo hộ cho của các hiệp hội và tổ chức công